موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

اولین مدرسه جامع تکنیک ها و تاکتیک های بین المللی سازی و ارتقای رتبه دانشگاه

18 اردیبهشت 1403

مرکز همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مرکز آموزش های الکترونیکی، آزاد و خدمات تخصصی دانشگاه اصفهان “اولین مدرسه جامع تکنیک ها و تاکتیک های بین المللی سازی و ارتقای رتبه دانشگاه” را برگزاری میکند. در حال حاضر، این مدرسه در 54 دوره آموزشی و 120 ساعت آموزش حول محور بین المللی سازی و ارتقای رتبه دانشگاه (ارتقای کیفیت،  افزایش رویت پذیری و  ارتقای رتبه) برگزار می شود. این مدرسه به صورت مجازی و حضوری برگزار شده و در انتهای دوره گواهینامه جامع دوره به همراه بسته جامع آموزشی شامل فیلم ضبط شده دوره ها، صوت ضبط شده دوره ها و فایل های ارائه مدرسان در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. 
علاقه مندان جهت شرکت در این مدرسه می توانند به سایت مدرسه به نشانی https://eischool.ir/ مراجعه کنند یا با شماره تلفن های 09134269390 (دکتر چشمه سهرابی) و 09231774943 (دکتر رحمانی) تماس بگیرند.
به پیوست فایل های معرفی مدرسه و پوسترها تقدیم می گردد. 
پوستر 
معرفی مدرسه