موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدیر امور پژوهشی

جهت بروز هرگونه مشکل و یا سوال در مورد امور پژوهشی، تحقیقات و مقالات و هماهنگی امور مربوط به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با سرکار خانم مهندس طباطبائی مدیر گروه و مسئول تحصیلات تکمیلی موسسه با داخلی 24 تماس حاصل بفرمایید.

آدرس ایمیل : azam_tabaei@yahoo.com