موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدیر امور پژوهشی

لطفا" برای هماهنگی امور مربوط به تحصیلات تکمیلی و دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با معاونت پژوهشی (خانم دکتر عسگرنژاد)در طبقه پنجم ساختمان فردوسی ارتباط حاصل فرمایید.

شماره تماس: 03145366205 داخلی 21

آدرس ایمیل :science.aghigh@gmail.com