موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدیر امور پژوهشی

لطفا" برای هماهنگی امور مربوط به تحصیلات تکمیلی و دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بر اساس رشته های مختلف به ایمیل های زیر مراجعه نمایید.

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی-تغذیه(آقای دکتر حمیدی) : 

آدرس ایمیل : Science.drhamidi@gmail.com

کارشناسی ارشد مدیریت تمامی گرایش ها(آقای دکتر شکرچی زاده) :

آدرس ایمیل : ahmad.shekar2@gmail.com

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-عمران و HSE (آقای دکتر باستانی) :

آدرس ایمیل : science.drbastani@gmail.com

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار-هوش مصنوعی و رباتیکز- IT (خانم دکتر عسگرنژاد) :

آدرس ایمیل :r.asgarnezhad@aghigh.ac.ir

 

شماره تماس: 03145366205 داخلی 21