موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

کتب تالیفی موسسه

لیست کتب تالیفی و ترجمه های اساتید هیات علمی موسسه آموزش عالی عقیق

ردیفنام کتابمولف
1طراحی سازه های فولادی (جلد اول تا چهارم)دکتر مجتبی ازهری دکتر سیدرسول میرقادری
2اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکیدکتر محمود وفائیان
3سدهای خاکیدکتر محمود وفائیان
4متره و برآورد کاربردی ساختماندکتر علیرضا حلیمی
5خواص مهندسی سنگها (تئوری ها و کاربردهای اجرایی)دکتر محمود وفائیان
6مکانیک خاکدکتر محمود وفائیان
7خواص مهندسی خاکها (مقدماتی و پیشرفته)دکتر محمود وفائیان
8ارقام زیرزمینیدکتر محمود وفائیان
9زمین و تکتونیک صفحه ایتالیف : فرانک پرس و ریموند سیور ترجمه : دکتر محمود وفائیان
10مقاومت مصالحدکتر مجتبی ازهری مهندس دانیال عادلجو
11کیفیت آب (مبانی و محاسبات)دکتر امیر تائبی
12شبکه های توزیع آب شهریدکتر امیر تائبی دکتر محمدرضا چمنی
13دینامیک سازه هاترجمه: دکتر محمدمهدی سعادت پور
14مبانی تئوری الاسیته (ویرایش سوم و چهارم)دکتر محمدمهدی سعادت پور
15آسیب های لرزه ای به ساختمان های بتن آرمهدکتر سید بهزاد طلایی طبا مهندس معصومه عرفانی جزی دکتر ابوالفضل اسلامی
16محاسبات عددیپیام شهابی جعفر اسماعیلی
17معادلات دیفرانسیلجعفر اسماعیلی پیام شهابی جواد صدیقی محسن زهرائی رضا طیبی خرمی
18ریاضی مهندسیپیام شهابی
19حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره (ریاضی عمومی 2)جعفر اسماعیلی پیام شهابی جواد صدیقی
20مبانی نظریه محاسبات (نظریه زبان ها و ماسین ها)تالیف: هری لویس و کریستوز پاپادیمیترو ترجمه: حسن تفضلی و فاطمه آقایی
21حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماریتالیف: جورجو کروچی ترجمه: دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی و دکتر مهرداد حجازی
22مقاومت مصالح پیشرفتهدکتر محمدمهدی سعادت پور
23کیفیت و طرح اختلاط بتنسید علی سامع
24ساختمان های مقاوم در مقابل زلزلهتالیف: مینورو واکابایاشی ترجمه: محمدمهدی سعادت پور