موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

تاریخچه موسسه

موسسه آموزش عالی عقیق با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال 1388 تاسیس و در مهر ماه همان سال با پذیرش دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصیلی زیر فعالیت خود را رسما در شاهین شهر آغاز کرده است .

  • کاردانی عمران - کارهای عمومی ساختمان
  • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران
  • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 

از بدو تاسیس توجه به کیفیت و استانداردهای آموزشی و حفظ ارزشها در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مد نظر و سرلوحه کار و برنامه ها قرار گرفت ودر همین سالهای اندکی که از تاسیس موسسه می گذرد ،با افتخار می توان ادعا کرد که پیشرفتهای خوبی در ابعاد ارکان موسسه ،کیفیت آموزشی ،جذب اعضای هیئت علمی ،توسعه فضا و امکانات آموزشی ،توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی ، خدمات رفاهی و پشتیبانی ، وفعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه صورت گرفته است . دانش ،توانائی و موفقیت دانش آموختگان و ارزیابی مراکز و مسئولین ذیربط گواه این دستاوردهااست.