موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

ارتباط با ما

آدرس مؤسسه:

شاهین شهر، بلوار شهید بهشتی (مخابرات سابق)، فرعی 11 غربی، پلاک 33 و 35

کد پستی 8314678755، صندوق پستی :447

شماره تماس:

03145224790

پست الکترونیکی:

info@aghigh.ac.ir

شماره فاکس:

03145227992

بخش مورد نظر شماره داخلی
دفتر ریاست 11
آموزش 14
مدیر آموزش 15
امور مالی 16
امور دانشجویی 17
فناوری اطلاعات 18
معاون آموزشی 21
معاون اداری مالی 22
حراست 22
مدیر گروه های آموزشی 24