موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

درباره موسسه

تاریخچه

مؤسسه آموزش عالی عقیق با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال 1388 تأسیس و در مهر ماه همان سال با پذیرش دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصیلی زیر فعالیت خود را رسماَ در شاهین شهر آغاز کرده است.

. کاردانی عمران - کارهای عمومی ساختمان

. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

از بدو تأسیس توجه به کیفیت و استانداردهای آموزشی و حفظ ارزشها در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مد نظر و سرلوحه کار و برنامه ها قرار گرفت ودر همین سالهای اندکی که از تأسیس مؤسسه می گذرد ،با افتخار می توان ادعا کرد که پیشرفت های خوبی در ابعاد ارکان مؤسسه کیفیت آموزشی ،جذب اعضای هیئت علمی ،توسعه فضا و امکانات آموزشی ،توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی ، خدمات رفاهی و پشتیبانی ، وفعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه صورت گرفته است . دانش ،توانائی و موفقیت دانش آموختگان و ارزیابی مراکز و مسئولین ذیربط گواه این دستاوردهااست.

اهداف تأسیس

مؤسسه آموزش عالی عقیق به همت و تلاش هیئت مؤسس متشکل از جمعی از اساتید با سابقه دانشگاه و مدیران با تجربه کشور و با اهداف زیر تأسیس گردید .

. کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه

. مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

. مشارکت در توسعه و گسترش آموزش عالی ،پژوهش و فناوری کشور

. کمک به افزایش ظرفیت دانشجوئی استان اصفهان و شاهین شهر

. استفاده از ظرفیتهای استان اصفهان و شاهین شهر در توسعه آموزش عالی

. به کارگیری دانش و تجربه دانشگاهی و مدیریتی اعضای هیئت مؤسس در جهت کمک به پیشبرد سیاستها و برنامه های آموزش عالی کشور

چشم انداز

با استعانت از عنایات و یاری پروردگار و با همت و تلاش هیئت موسس ،هیات امنا ،اساتید مکرم و کارکنان دلسوز موسسه و حمایتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، مسئولین محترم استان ،اصفهان و شاهین شهر چشم اندازی به صورت زیر در یک برنامه پنجساله برای موسسه تعریف و در طرح جامع ارائه شده است .

ایجاد دانشگاهی غیر دولتی و با کیفیتی بالا ،فعال در زمینه های فنی و مهندسی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی و تحصیلات تکمیلی واقع در پردیس اصلی در شاهین شهر و برخوردار از اعضای هیئت علمی برجسته و امکانات آموزشی مطلوب و فعال در تولید علم وفناوری .