موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

پشتیبانی سامانه آموزش مجازی

مراحل ورود به سامانه آموزش مجازی به صورت زیر می باشد:


در صورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال با آموزش موسسه تماس حاصل فرمایید.