موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

امور پایان نامه ها

اصلاحیه شماره کارت رسالت      1713-1251-7211-5041

بانک تجارت شماره کارت 5859837004907586

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

نام صحیح موسسه در مقالات داخلی و خارجی

دانشجوی رشته… ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق شاهین شهر ،8314678755 ، اصفهان ، ایران

Department of … Aghigh Institute of Higher Education Shahinshahr , 8314678755 , Isfahan , Iran

فرم ارزیابی پایان نامه 

فرم ارزیابی سمینار 

فرم تصویب پروپوزال

 فرم صورتجلسه دفاعیه 

فرم گزارش پیشرفت ( 1 ) پایان نامه کارشناسی ارشد

 فرم گزارش پیشرفت ( 2 ) پایان نامه کارشناسی ارشد

 فرم گزارش پیشرفت ( 3 ) پایان نامه کارشناسی ارشد

* آخرین به روزرسانی مطالب 1402/01/19

فرم شماره 1 فرمت پروپوزال(pdf)

فرم شماره 1 فرمت پروپوزال(dox)

فرم شماره 2  مراحل تصویب و اخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد(pdf)

فرم شماره 2  مراحل تصویب و اخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد(doc)

فرم شماره 3  انتخاب موضوع پایان نامه و تایید استاد راهنما

فرم شماره 4  اعلام آمادگی استاد راهنما

فرم شماره 5 (الف) آمادگی  قبل از تایید پروپوزال و تشکیل پرونده

فرم شماره 5 (ب) آمادگی دفاع

فرم شماره 6 تایید انجام اصلاحات کمیته داوران

فرم شماره 7 شیوه نامه تدوین پایان نامه

فرم شماره 8 راهنمای دریافت پیشینه  موضوع پروپوزال از ایرانداک

فرم شماره 9 تایید تطابق تدوین پایان نامه با شیوه نامه موسسه

فرم شماره 10 رسید تحویل پایان نامه به استاد راهنما، کتابخانه و تحصیلات تکمیلی

فرم شماره 11   پایان نامه(pdf) 

فرم شماره 11  پایان نامه(doc)