موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

جلسات دفاع پایان نامه

 

لیست جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1402

 

ردیف

استاد راهنما

رشته تحصیلی

گروه آموزشی

نام دانشجو

تاریخ

1

دکتر اردلان شریعت

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

حدیث اسدی

28/02/1402

9 صبح

2

دکتر اردلان شریعت

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

فائزه سهرابی

28/02/1402

9:30 صبح

3

دکتر  مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

فریده علیزاده

28/02/1402

10 صبح

4

دکتر  مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی تغذیه

علوم انسانی

سامیا جمشیدیان

28/02/1402

10:30 صبح

5

دکتر احسان حبیبی

مهندسی HSE

فنی و مهندسی

مهتا معین

03/03/1402

9:30 صبح

6

دکتر سعید نصری

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

سحر آریانا

04/03/1402

11:00صبح

7

دکتر احمدرضا شکرچی زاده

مدیریت کسب و کار مالی

علوم انسانی

علی اکبر کریمی پور

08/03/1402

15:30بعداز ظهر

8

دکتر اردلان محمدی درویش وند

مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

فنی و مهندسی 

رحمان شکرالهی

09/03/1402

14:30بعداز ظهر

9

دکتر محمد باستانی

مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

فنی و مهندسی 

محمد حسینعلی پور

1402/03/18

13:00 بعداز ظهر