موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدیر امور مالی

اداره اعتبارات و تنظیم حسابها

 1. صدور دستورات لازم برای هماهنگی و نظارت در وصول درآمد،تنظیم حسابها و ...
 2. تهیه و تنظیم تحلیل های مالی
 3. نظارت و تنظیم انواع صورت های مالی – ترازنامه – صورتحساب سود و زیان

 

اداره دریافت ها و پرداخت ها

 1. اجرای دقیق خطی مشی مالی دانشگاه
 2. نظارت بر وصول درآمدها
 3. نظارت در تهیه و تنظیم بودجه

 

مسئول امور شهریه (مخصوص دانشجویان)

 1. مسئول امور شهریه(به صورت نقد،اقساط،وام دانشجویی)
 2. مسئول امور بنیاد شهید

 

اداره رسیدگی به کارها

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای سازمانی
 2. سازمان دهی فعالیت های مرتبط و تقسیم کار

 

اداره حقوق و دستمزد

 1. برقراری افزایش حقوق و مزایای کارکنان طبق بخشنامه صادره

 

اداره اموال و انبار

 1. ایجاد انبار کالاها و شناسنامه دار کردن کلیه وسایل در حفظ اموال
 2. صرفه جویی در تمامی امور خرید و هزینه کردن ها
 3. هماهنگی با کلیه حوزه های دانشگاه جهت تسریع در امور خدمات دهی و نیز خرید مایحتاج