موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

نحوه پیگیری مدارک

نحوه پيگيري مراحل صدور مدارك تحصيلي

الف- گواهينامه موقت:

در شرايط عادى و به صورت تقریبی 40 روز پس از تحويل فرم امضا شده تسويه حساب توسط فارغ التحصيل به اداره فارغ التحصيلان گواهينامه موقت آماده تحويل مى باشد كه تنها به خود فارغ التحصيل يا وكيل محضرى نامبرده تحويل مى گردد. (همچنین جهت کسب اطلاعات دقیق تر فارغ التحصیل می تواند با امور فارغ التحصیلان تماس حاصل نماید)

ب- دانشنامه :

در شرايط عادى و به صورت تقریبی 40 روز پس از تحويل فرم امضا شده تسويه حساب توسط فارغ التحصيل به اداره فارغ التحصيلان گواهينامه موقت آماده تحويل مى باشد كه تنها به خود فارغ التحصيل يا وكيل محضرى نامبرده تحويل مى گردد. (همچنین جهت کسب اطلاعات دقیق تر فارغ التحصیل می تواند با امور فارغ التحصیلان تماس حاصل نماید)

توجه: تحويل مدارك تحصيلى برادران در صورتى مقدور است كه فارغ التحصيل داراى يكى از شرايط زير باشد:

  1. داراى كارت پايان خدمت
  2. داراى كارت معافيت دائم
  3. ارائه گواهى اشتغال به تحصيل از دانشگاه