موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

واحد پشتیبانی

شرح وظایف :

  1. پشتیبانی سخت افزاری و خدمات شبکه به واحد ها
  2. کنترل و نظارت کامل بر روی سرور موسسه و backup گیری از اطلاعات جهت ثبت کامل کارها
  3. عملیات اختصاص وتغییر نام و کلمه عبور به هیئت علمی
  4. عملیات ساخت شناسه و کلمه عبور مجازی برای روزهای ثبت نام