موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

تقویم آموزشی

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

انتخاب واحد كليه دانشجويان

16 الي 20 شهريورماه 99 (يكشنبه الي پنجشنبه)

شروع كلاسها

22 شهريورماه 99 (شنبه)

حذف و اضافه

30 و 31 شهريورماه (يكشنبه و دوشنبه)

ارزشيابي اساتيد

20 الي 25 دي ماه 99 ( شنبه الي پنجشنبه)

حذف اضطراري

24 و 25 دي ماه 99 ( چهارشنبه و پنجشنبه)

پايان كلاسها

2 بهمن ماه 99 (پنجشنبه)

شروع امتحانات

4 بهمن ماه 99 (شنبه)

پايان امتحانات

19 بهمن ماه 99 (يكشنبه)