موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و موسسه آموزش عالی عقیق شاهین شهر امضا شد.

01 مهر 1399

در راستاي توانمندسازي مهارتي تفاهم نامه همکاری فنی حرفه ای استان با موسسه ای آموزشی در شاهین شهر تفاهم نامه همكاري آموزش مهارتی بين اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و مؤسسه آموزش عالي عقيق شاهين شهر امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکزاصفهان ؛ بر اساس اعلام روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان، این تفاهم نامه در راستاي اجراي طرح ملي توانمندسازي مهارتي دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي با رويكرد اشتغال، امضا شد.

توانمندسازي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي در راستاي برآوردن نياز كشور به منابع انساني كارآمد و داراي تجارب فني، مهارتي و حرفه اي، فراهم سازي بسترهاي اشتغال مولد دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهي و استفاده از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي طرفين در راستاي مأموريت ها و تكاليف سازماني از اهداف مهم اين تفاهم نامه است.

تشكيل كارگروه پيگيری، نظارت و عملياتي كردن مفاد تفاهم نامه، طراحی و اجراي دوره های آموزش مهارتی به صورت مجازی، ‌فراهم کردن زمينه اجراي واحدهاي درسي كارآموزی، ‌آزمايشگاهي و كارگاهی در مراكز آموزش فنی و حرفه اي دولتی و غيردولتی، برگزاري دوره های آموزشی تقاضا محور بر اساس نيازهای آموزشی و پژوهشی حوزه های مختلف شامل خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر، كشاورزي و محيط زيست منوط به اخذ مجوز از آموزشگاه از جمله تعهدات مشترك طرفین در این تفاهم نامه است.

این تفاهم نامه با حضور ‌آرش اخوان طبسي، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سيد محمد اميری، رئيس مؤسسه آموزش عالي عقيق شاهین شهر به مدت سه سال امضا شد.

لینک خبر از صدا و سیمای استان اصفهان
لینک خبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور