موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

روزهای کاری موسسه به دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر کرد.

01 مهر 1399

به دلیل شیوع ویروس کرونا روزهای کاری موسسه در هفته جاری از از 99/9/1 تا 99/9/7 روزهای زوج (شنبه،دوشنبه،چهارشنبه) می باشد و در روزهای فرد (یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه) موسسه تعطیل می باشد.