موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

اولین همایش هوش مصنوعی و متاورس

25 بهمن 1401