موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج های دانشجویی

20 خرداد 1400

در راستای طرح ملی همسفر تا بهشت، دفتر نهاد مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی نموده.  

جهت ثبت نام الکترونیکی و آگاهی از شرایط، مقررات و مدارک لازم به سامانه ازدواج دانشجویی به آدرس https://ezdevaj.nahad.ir/ مراجعه فرمائید.