موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

اولویت های پژوهش و فناوری کشور

19 خرداد 1403

قابل توجه اساتید و دانشجویان
اولویت‌های حوزه پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳، مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برگرفته از منابع مختلف شامل اسناد بالادستی کشور، نظرهای نخبگان و نظرهای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. 

دانلود