موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

کارگاه مديريت اطلاعات علمي و منابع الکترونيکي

16 خرداد 1403

به استحضار می رساند مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز قصد برگزاری کارگاه آموزش ویژه اعضای هییت علمی و متقاضیان جذب دانشگاه های سراسر کشور تحت عنوان مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی را در روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 30 و 31 خرداد ماه 1403 از ساعت 8 الی 14 به صورت حضوری و جازی دارد. 

https://education.shirazu.ac.ir/manage