موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

نظام ایده ها و نیازها چالش هفته 1403/02/18

18 اردیبهشت 1403

به منظور کمک به کاربردی نمودن دانش، تحقیقات و پارساهای دانشگاهی، پایش و پردازش نیازهای کشور، تعداد 15 نیاز مربوط به گروه صنعتی مپنا، پارک علم و فناوری استان مرکزی، پارک علم و فناوری خراسان شمالی، سازمان امور دانشجویان، مرکز خدمات حوزه های علمیه، اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان ثبت شده در سامانه نظام ایده ها و نیازها که در تاریخ 1403/02/18 به عنوان چالش هفته انتخاب شده اند به حضورتان ارسال می گردد. 
جهت دانلود کلیک کنید