موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

فراخوان اولویت های پژوهش سال جاری سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

16 اردیبهشت 1403

معاونت توسعه ی فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، با هدف ارتقای سینمای ایران از طریق مساله یابی دقیق و شناخت چالش های اصلی آن، محورهای پژوهشی سازمان سینمایی را (که با نظرخواهی از سینماگران، پژوهشکده ها، پژوهشگران، استادان دانشگاه، بخش های مختلف سازمان سینمایی، اصناف و انجمن های سینمایی گردآورده شده است) با رویکرد میان رشته ای و کاربردی پس از پالایش توسط شورای معاونت پژوهش به شرح پوستر اعلام می نماید.