موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

دریافت کارت ورود به امتحانات

16 خرداد 1401

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

اطلاعیه دریافت کارت ورود به امتحانات:

با توجه به حضوری شدن امتحانات پایانی نیمسال جاری و لزوم همراه داشتن کارت و رود به جلسه ، دانشجویان گرامی از تاریخ 1401/03/28 با مراجعه به سامانه گلستان ، گزارش 428 نسبت به دریافت کارت یاد شده اقدام نمایند.

ضمنا دانشجویان محترم قبل از تاریخ مذکور نسبت به تسویه شهریه خود و تکمیل فرم ارزشیابی استادان از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند تا مشکلی جهت دریافت کارت و شرکت در امتحانات برای آنها پیش نیاید.

 

آموزش موسسه عقیق

1401/03/16