موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

اطلاعیه امتحانات پایانی نیمسال دوم 1401-1400

21 اردیبهشت 1401

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به بخشنامه وزارت علوم ، کلیه امتحانات پایانی نیمسال دوم 401-400 موسسه در همه مقاطع تحصیلی اعم از اینکه کلاسهای مربوط حضوری و یا مجازی بوده باشد به صورت حضوری برگزار می شود لذا توجه دانشجویان را به نکات ذیل جلب می نماید:

 

1- حضور در جلسه هر امتحان برابر برنامه اعلام شده الزامی بوده و غیبت در امتحان در صورت مجاز بودن باعث حذف مجاز و در صورت غیر مجاز بودن باعث ثبت نمره صفر جهت درس مربوط می شود.

2- قبل از شروع امتحانات و در تاریخی که اعلام می شود نسبت به دریافت کارت امتحانات خود از طریق سامانه گلستان گزارش 428 اقدام نمایید.

 

3- کارت امتحانات زمانی قابل صدور و چاپ است که شهریه مربوط را پرداخت و با امور مالی موسسه تسویه نموده باشید و مدارک پرونده تحصیلی شما (مدرک پایه –تاییدیه تحصیلی-   و ...) کامل باشد و ارزشیابی اساتید را انجام داد باشید.

4- بدون همراه داشتن کارت امتحانات امکان حضور در جلسه امتحانی نمی باشد.

5- محل برگزاری امتحانات در ساختمان شماره 2 موسسه واقع در خیابان شهید بهشتی (مخابرات) فرعی 11 غربی می باشد.

 

با توجه به موارد فوق به دانشجویان گرامی توصیه می شود آمادگی لازم را جهت شرکت در امتحانات حضوری کسب نموده و نسبت به رفع نقص مدارک و تسویه حساب قبل از شروع امتحانات اقدام نمایند.

 

                                                                                                                  آموزش موسسه عقیق

                                                                                                                  1401/2/21