موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

25 شهریور 1400

انتخاب واحد كليه دانشجويان               23 شهريور ماه 1400 الي 28 شهريور ماه 1400

 

شروع كلاس ها                                     3 مهر ماه 1400 (شنبه)

 

حذف و اضافه                                      6 مهر ماه الي 8 مهر ماه

 

ارزشيابي اساتيد                                   27 آذر ماه الي 2 دي ماه 1400 (شنبه الي پنجشنبه)

 

حذف اضطراري                                    5 و 6 دي ماه 1400 (يكشنبه و دوشنبه)

 

پايان كلاس ها                                       17 دي ماه 1400 (جمعه)

 

شروع امتحانات                                           20 دي ماه 1400 (دوشنبه)

 

پايان امتحانات                                            4 بهمن ماه 1400 (دوشنبه)