موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

قابل توجه دانشجویان دارای بدهی و یا کسری مدرک

07 شهریور 1400

قابل توجه دانشجویان:

دانشجویانی که بدهی مالی قبلی و یا کسر مدارک دارند، الزامیست تا قبل از تاریخ انتخاب واحد نیمسال 1401-1400 نسبت به پرداخت بدهی و کامل نمودن مدارک خود اقدام نمایند تا سر ترم آنها باز شده و بتوانند انتخاب واحد نمایند. 

                                                                                                      آموزش عقیق