موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

تمدید سنوات دانشجويان ورودي مهر 98 وقبل از مهر 98 مقاطع كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي ارشد و دانشجويان ورودي مهر 96 و قبل از مهر96 مقطع كارشناسي

04 شهریور 1400

قابل توجه دانشجويان ورودي مهر 98 وقبل از مهر 98 مقاطع كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي ارشد و دانشجويان ورودي مهر 96 و قبل از مهر96 مقطع كارشناسي

با توجه به اين كه سنوات تحصيلي دانشجويان ورودي ها ياد شده پايان يافته است ، جهت انتخاب واحد و ادامه تحصيل لازم است حداكثر تا 1400/06/10 با مراجعه به سامانه سجاد به نشاني  portal.saorg.ir ثبت نام و درخواست افزايش سنوات داده تا پس از طي مراحل قانوني موافقت با افزايش سنوات آنها بتوانند جهت نيم سال اول 401-400 (مهر1400) انتخاب واحد نمايند.

                                                                                                                                              دفتر آموزش موسسه عقيق