موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه عقیق با مدیران آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر

08 تیر 1400

اولین  جلسه هم اندیشی میان هیات رئیسه دانشگاه عقیق و  مدیران آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر در تاریخ 5/4/1400 با محوریت هدایت تحصیلی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر محمد امیری ریاست محترم موسسه آموزش عالی عقیق به تفصیل در خصوص آمایش سرزمین، در آموزش عالی سخنانی را ایراد نمودند.