موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

دانشگاه عقیق شاهین شهر در سال 1400 در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون و با آزمون دانشجو می پذیرد

01 تیر 1400

جهت ثبت نام به دبیرخانه موسسه آموزش عالی عقیق و یا به سایت http://www.sanjesh.org/ مراجعه فرمایید