موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

19 بهمن 1399

هم اکنون میتوانید جهت تشکیل پرونده و درخواست وام دانشجویی برای نیمسال بهمن ۹۹ اقدام نمایید.

همچنین جهت دریافت راهنمای تشکیل پرونده و درخواست وام به سایت موسسه، لینک زیر مراجعه نمایید:

صندوق رفاه دانشجویی