به دلیل شیوع ویروس کرونا روزهای کاری موسسه در هفته جاری از از 99/9/1 تا 99/9/7 روزهای زوج (شنبه،دوشنبه،چهارشنبه) می باشد و در روزهای فرد (یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه) موسسه تعطیل می باشد.