اعضای هیات علمی

 حدود 80 نفر از اساتید شاخص و با مراتب علمی بالا بصورت تمام وقت ، پاره وقت و مدعو با موسسه همکاری دارند . موسسه آموزش عالی عقیق افتخار دارد که از همکاری اساتیدی برخوردار است که بعضا استاد نمونه کشوری ،چهره ماندگار ،مدرس نمونه و دارای سوابق تدریس ، تالیف و پژو هش های منتخب بوده و از چهره های شاخص و برتر جامعه علمی کشورند .