معاون آموزشی

معاونت آموزشی
مهندس حسن تفضلی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - دانشگاه ایالتی آیوا - 1358
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
تلفن 5224790-0312

 

شرح وظایف

  اهم وظایف معاونت آموزشی موسسه ،اداره کلیه امور آموزشی موسسه ،اجرای سیاستهای مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،مطالعه و ایجاد تصمیم در مورد مسائل آموزشی،نظارت براجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ،گسترش کیفی و کمی فعالیت های آموزشی با توجه به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت موسسه ،نظارت براجرای وظایف و فعالیت های آموزشی گروهها و مراکز موسسه ،ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و مدیران گروههای مختلف .