واحد ثبت نام

شرح وظایف :
1 – ثبت نام ، کنترل های دروس و ثبت نام دانشجو
2 – ثبت نام و برنامه ریزی دروس جدیدالورود در دوره مشترک و انتقالی ها 
3 – ایجاد نام عبور و کلمه عبور دانشجویان در سیستم گلستان
4 – تمدید کارت دانشجویی
5 – اختصاص کلاس و فضای آموزشی به گروه ها
6 – انجام برنامه ترمیم گروهها ها شامل ایجاد گروه های جدید ، حذف گروه ها تغییر زمان ارائه امتحان
7 – ایجاد و اصلاح لیست دروس اصلی ، پیش نیاز ها ، همنیاز ها ، متضاد ها و نوع درس از دید نظام آموزشی و نظام های مجاز به اخذ درس
8 – ایجاد و اصلاح لیست دروس لازم برای فراغت از تحصیل ( اولویت بندی )
9 – برنامه ریزی ، مدیریت و اختصاص مکانهای آموزشی جهت امتحانات و برگزاری کلاس در طول ترم
10 – صدور گواهی اشتغال به تحصیل
11 – انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع ، به تشخیص مدیریت
12 – تهیه برنامه امتحانات پایان ترم ( جایابی و فضادهی )
13 – آمارگیری پس از برگزاری برنامه امتحانات پایان ترم ، مشخص نمودن ، علت یابی و پیگیری دروسی که امتحان آنها برگزار نشده است
14 – تایید گواهی کنکور کارشناسی ارشد ( فرم شماره 17 ) جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان سال آخر
15 – تهیه حکم های مراقبت امتحان و سرکشی و حضور و غیاب جهت همکاران محترم
18