اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان متقاضی گواهی اشتغال به تحصیل 

جهت اخذ گواهی پس از ثبت تقاضای خود در سیستم گلستان روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 الی 15:30 به آموزش مراجعه نمائید . 

همراه داشتن یک قطعه عکس جهت متقاضیان گواهی به اداره راهنمائی و رانندگی الزامیست .

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی ویا اخراجی 

تسویه حساب منحصرا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 و 13 الی 15 انجام می شود . داشتن کارت دانشجوئی الزامیست .

 

اطلاعیه کارآموزی 

فرم تاییدیه پروژه

 

جدول شهریه ها