تحصیلات تکمیلی

 موسسه آموزش عالی عقیق در راستای اهداف و برنامه های موسسه، اقدام به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نموده است و در حال حاضر در رشته های زیر دانشجویان کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند: