اطلاعیه تغییر شماره تلفن های مؤسسه

 با توجه به تغییرات زیرساخت مخابرات شاهینشهر، شماره تلفنهای جدید مؤسسه به شرح زیر اعلام میگردد:

 

شمارههای تماس:                        45366201       و      45224790

                                                 45366202

                                                 45366204

                                                 45366304

 

شمارههای فاکس :                       45366303       و       45227992

 

شماره تماس کافینت مؤسسه:         45366200